12. Μονοδιάστατες συμπιεστές ροές

Ενότητες κεφαλαίου

 1. Εισαγωγή και εξισώσεις μονοδιάστατης συμπιεστής ροής (Κάντε κλικ εδώ για να καταβάσετε τις διαφάνειες της διάλεξης)
 2. Ισεντροπική ροή σε αγωγούς μεταβλητής διατομής
 3. Κάθετα και πλάγια κρουστικά κύματα
 4. Ροή σε ακροφύσιο Laval
 5. Ροή Fanno
 6. Ροή Rayleigh.
 7. Παραρτήματα: Πίνακες 1-D συμπιεστής ροής για γ=1,4.

Βιβλιογραφία

 1. Ames Research Center Staff (1953), Equations, Tables and Charts for compressible flow, NACA Report 1135.
 2. Daneshyar, H. (1976), One-dimensional compressible flow, Pergamon Press.
 3. Liepmann, H.W. and Roshko, A. (1957), Elements of gasdynamics, John Wiley & sons.
 4. Oswatitsch, K. (1956), Gasdynamic, Academic Press.
 5. Shapiro, A.H. (1953), The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, Vol. I , The Ronald Press Company.
 6. Shapiro, A.H. (1954), The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, Vol. II, The Ronald Press Company.
 7. Zemansky, M.W., Abbott, M.M. and van Ness, H.C. (1975), Basic engineering thermodynamics, McGraw Hill.
 8. Φιλιός Α.Ε. (2000), Μονοδιάστατη συμπιεστή ροή, Διδακτικές σημειώσεις, fmtulab.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Ασκήσεις

 1. Dunn D.J., Compressible flow tutorial. Συνοπτική θεωρία με λυμένα και άλυτα προβλήματα
 2. White F., Compressible flow. Θεωρία με λυμένα και άλυτα προβλήματα
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License