06. Δυναμική των ρευστών
  • Θεμελιώδεις νόμοι διατήρησης μάζας, ορμής, στροφορμής και ενέργειας
  • Διαφορικές και ολοκληρωματικές εξισώσεις
  • Διαστατική και ομοιωματική ανάλυση
  • Αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί

Υπό κατασκευή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License