10. Στροβιλομηχανές ασυμπίεστων ροών
  • Αντλίες, ανεμιστήρες, φυσητήρες
  • Χαρακτηριστικές καμπύλες επιδόσεων

Υπό κατασκευή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License