Βιομηχανική Αεροδυναμική

Περιγραφή

  1. Δομή της ατμόσφαιρας, Τυποποιημένη ατμόσφαιρα, Όργανα μέτρησης ατμοσφαιρικών μεγεθών.
  2. Στοιχεία από την αεροδυναμική του αεροσκάφους, Αεροδυναμικές δυνάμεις και ροπές, Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά αεροτομών, Δυναμική άνωση και δυναμική αντίσταση σε πτέρυγες.
  3. Αεροδυναμικός θόρυβος.
  4. Αεροδυναμική κτιρίων και επίγειων κατασκευών: Ροή γύρω από κτίρια και επίγειες κατασκευές, Ανεμοφορτία, Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις.
  5. Αεροδυναμική των οχημάτων: Αεροδυναμικές δυνάμεις σε επίγεια οχήματα, Μείωση της δυναμικής αντίστασης, Αεροδυναμική και αερακουστική επιβατηγών αυτοκινήτων – φορτηγών – τρένων.
  6. Υποηχητικές αεροσήραγγες: Διαμορφώσεις και σχεδιασμός αεροσηράγγων, Μετρητικός εξοπλισμός και πειραματικές μετρήσεις.

Διδακτικό & υποστηρικτικό υλικό

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License