Καλωσήρθατε στον ιστόχωρο του fmtulab project

Για να περιηγηθείτε στα μαθήματα του fmtulab project, πατήστε εδώ

Για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του fmtulab project, πατήστε εδώ

Συνεργαζόμενα Εργαστήρια

  1. Fluid Mechanics Laboratory, Dept. of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Greece. Contact: Ass. Prof. D. Margaris.
  2. Laboratory of Applied Thermodynamics, Dept. of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Greece. Contact: Ass. Prof. Th. Panidis
  3. Laboratory of Hydraulic Machines, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens, Greece. Contact: Ass. Prof. J. Anagnostopoulos.
  4. Soft Energy Applications & Environ. Protection Lab., Technological Educational Institute of Piraeus, Greece. Contact: Prof. J. Kaldellis.
  5. Cooling and Refrigeration Lab., Technological Educational Institution of Chalkis, Greece. Contact: Prof. M. Vrachopoulos.
  6. Laboratory of Thermal Engineering, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – UTCB, Romania. Contact: Ass. Prof. A. Ghiaus.
  7. Heating, Refrigeration & Air Conditioning Laboratory, Energy Sector, Technological Educational Institute of Patras, Greece. Contact: Ass. Prof. J. Kalogirou.
  8. Fluid Mechanics Laboratory, Technological Educational Institute of West Macedonia, Greece. Contact: Prof. E. Tsiolakis.
  9. Wind Energy and Power Synthesis Laboratory, Technological Educational Institute of Crete, Greece. Contact: Prof. D. Christakis
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License